Victor Brauner

Termene și condiții

Ce puteți și ce nu puteți să faceți cu datele existente pe site-ul brauner.ro sau cu cele pe care ni le furnizați


Utilizarea acestui site se supune termenelor și condițiilor de mai jos:

 

PREZENTARE GENERALĂ

Site-ul brauner.ro este operat de SC Galeria DADA SRL, cu sediul în București str. Franzelarilor nr. 2, sector 2, București, numită în continuare și Galeria DADA, persoană juridică română.

 

DREPTURI DE AUTOR

Galeria DADA deține drepturile de autor asupra conținutului acestui site.

Ilustrațiile utilizate în conținutul acestui site sunt folosite cu scop ilustrativ, subjugându-se principiului utilizării cu bună credință, pentru a exemplifica, și fără vreun câștig material.

Materialele de pe acest site pot fi preluate în regim de citare (nu mai mult de 500 de caractere sau jumătate din material), obligatoriu cu link la sursă. Imaginile proprii ale Galeriei DADA pot fi preluate de terți doar în condițiile în care nu li se afectează integritatea și sunt însoțite de link la pagina de unde au fost preluate.

Orice alt regim de preluare de materiale de orice fel de pe site are nevoie de acordul scris explicit al Galeriei DADA.

 

MESAJE, OPINII, IMPRESII, COMENTARII

Ne puteți transmite, folosind formularul de contact, comentarii, impresii, păreri despre serviciile, produsele prezentate pe acest site, precum și în legătură cu orice alte informații care se regăsesc pe acesta. Trimițând mesajele sunteți de acord cu prelucrarea datelor din mesajele trimise, în conformitate cu prevederile secțiunii corespunzătoare din acest document.

 

SECURITATE

Pe toată durata utilizării site-ului și a serviciilor sale vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele de acest gen care periclitează buna funcționare a site-ului, a serverului, a altor computere conectate la rețea, a computerelor altor utilizatori ai rețelei de internet sau ai site-ului, securitatea informațiilor etc. Vă obligați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau sa vindeti orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului, cu excepția celor rezultate din permisiunile menționate explicit în acest material. Orice costuri legate de utilizarea site-ului și care nu sunt generate de către site, cum ar fi, cu titlu de exemplu, costurile legate de conexiunea de internet și de sistemele de operare necesare pentru accesarea site-ului, cad în sarcina utilizatorilor site-ului.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Ca urmare a utilizării acestui site sunteți în mod expres de acord că utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. Galeria DADA nu își asumă răspunderea și nu are obligații în ceea ce priveste acuratețea, gradul de utilitate sau calitatea informațiilor care se regăsesc, în orice scop, pe acest site. Galeria DADA nu răspunde pentru niciun fel de daune sau vătămări cauzate de întreruperi, erori, omisiuni, corecturi sau anulări ale serviciului și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio scădere a performanței, întârziere în operare sau în transmitere, defecțiune a liniilor de comunicare și viruși informatici transmiți ca urmare a accesării de către utilizator a acestui site sau a altui site legat de acesta. Limitarea răspunderii Galeriei DADA vizează și orice prejudiciu suferit de utilizator sau un terț care a avut contact cu utilizatorul, ca urmare a descărcării oricărui material postat pe acest site sau oricare site legat de acesta.

 

CONFIDENȚIALITATE. DATE CU CARACTER PERSONAL

Galeria DADA se angajează să păstreze caracterul confidențial al datelor dumneavoastră personale, în mod particular cele transmise prin intermediul serviciului de autentificare și înregistrare.

Beneficiați de toate drepturile asigurate de legislația în vigoare, inclusiv de dreptul de solicita ștergerea datelor dumneavoastră. Ne angajăm să o facem în cel mai scurt timp posibil. Cererile se transmit prin intermediul adresei de email menționată pe site-ul galeriadada.ro.

Angajamentul de confidențialitate al societății noastre este disponibil pe pagina de internet a Galeriei DADA, aici.

 

DEFINIȚII

Orice termeni folosiți în prezenta secțiune au înainte de toate înțelesul juridic, apoi cel tehnic, înțelesurile termenilor de specialitate fiind cei furnizați de wikipedia.org, varianta în limba engleză sau română.

Document actualizat în 04 septembrie 2019.